Keputusan MENAG RI No.550 Tahun 2022 Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS pada Kemenag

1654741468_Keputusan Menteri Agama RI NO 550 tahun 2022.pdf

Keputusan MENAG RI No.550 Tahun 2022  Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS pada Kemenag